Astma oskrzelowa – metody leczenia

Astma oskrzelowa zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych. Jej istotą jest stan zapalny górnych dróg oddechowych. Astmy nie da się całkowicie wyleczyć, możliwe jest jedynie łagodzenie jej objawów oraz  zapobieganie kolejnym napadom astmatycznym.

Astma – jakie są jej przyczyny? Astma a podwyższony poziom eozynofilii we krwi

Astma jest chorobą dróg oddechowych, nazywaną inaczej dychawicą oskrzelową. Jej przyczyną mogą być czynniki genetyczne oraz środowiskowe. Częstym uwarunkowaniem genetycznym jest nadmierna produkcja immunoglobuliny IgE, która odpowiada za rozwój astmy alergicznej. U dzieci najczęściej diagnozuje się właśnie ten rodzaj astmy, określany również astmą atopową lub dychawicą alergiczną. Podwyższone eozynofile są jednym z parametrów pozwalających ustalić, czy astma ma podłoże alergiczne. Ich zwiększony poziom we krwi obwodowej świadczy o dychawicy alergicznej. Należy jednak pamiętać, że badanie to ma wyłącznie charakter pomocniczy w diagnostyce astmy. Czynnikami środowiskowymi mogącymi wywoływać dychawicę oskrzelową m.in.: alergeny wziewne (np. roztocza kurzu domowego, zarodniki grzybów pleśniowych, pyłki trwa i drzew), zanieczyszczenia powietrza, dym tytoniowy oraz dymy pochodzące z fabryk oraz domowych pieców. Charakterystycznymi objawami astmy są: napadowa duszność, świszczący oddech, suchy kaszel, uczucie ucisku w klatce piersiowej.

Leczenie astmy – po pierwsze wyeliminowanie czynników wywołujących napady

Astma jest chorobą niemożliwą do całkowitego wyleczenia. Istnieją jednak skuteczne metody pozwalające na zapobieganie napadom astmatycznym, co podnosi jakość życia osób chorych. Ważną rolę ogrywa wyeliminowanie czynników zewnętrznych odpowiedzialnych za wywoływanie napadów. Osoba chora wspólnie z lekarzem prowadzącym powinna ustalić i wypracować najlepszy sposób zmniejszenia narażenia lub ograniczenia szkodliwego wpływu tych czynników, np. dymu tytoniowego, alergenów wziewnych, substancji chemicznych, stresu. Lekarz przed przepisaniem choremu leków powinien dokonać oceny kontroli astmy, na którą składa się ocena częstości oraz nasilenia objawów dychawicy oskrzelowej.

Farmakologiczne leczenie astmy – metody

Farmakoterapia wykorzystywana w leczeniu astmy dzieli się na:

  • leki kontrolujące chorobę, które należy przyjmować regularnie niezależnie od występowania objawów,
  • leki stosowane doraźnie mające na celu zmniejszenie nasilenia objawów poprzez rozszerzenie oskrzeli.

Najważniejszymi lekami kontrolującymi chorobę w leczeniu astmy są glikokortykosteroidy wziewne o właściwościach hamujących proces zapalny w oskrzelach. Są one preparatami bezpiecznymi i skutecznymi. Glikokortykosteroidy wziewne stosuje się często w skojarzeniu z długo działającymi beta2-mimetykami o działaniu rozkurczowym, co jest bardzo efektywną metodą leczenia astmy. Do leków kontrolujących astmę zalicza się również teofilinę działającą przeciwzapalnie i rozszerzająco na oskrzela. Druga grupa leków, czyli preparaty stosowane doraźnie, nie przyczynia się do leczenia stanu zapalnego, jedynie redukuje objawy astmy.

Author:

Share This Post On
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak leczyć grypę u dzieci?

Grypa u dziecka to zakaźna choroba wirusowa, która atakuje układ oddechowy. Nieleczone schorzenie prowadzi do poważnych powikłań zdrowotnych, dlatego tak...

Zamknij