Co to jest biorytm?

Biorytm, zwany również rytmem biologicznym, polega na systematycznych zmianach, zachodzących w organizmie człowieka pod wpływem środowiska naturalnego. Odpowiada on za wahania nastrojów, wydolność serca, pracę mózgu oraz sprawność układu pokarmowego. Z biorytmem związane jest pojęcie zegara biologicznego, który wyznacza czas odpowiedni na: pracę fizyczną i intelektualną, odpoczynek, odchudzanie i przyjmowanie leków.

Każdy człowiek ma swój indywidualny biorytm, który uzależniony jest w główniej mierze od genów oraz od pór roku. Zegar biologiczny człowieka znajduje się w mózgu, w przedniej części podwzgórza.

Jak czytać biorytm?

Rezultatem obliczenia rytmu biologicznego jest biodiagram, który dzieli się na cykle:

  • podstawowe (regularne): biorytm fizyczny, emocjonalny, intelektualny i intuicyjny,
  • biorytmiczne pierwotne (regularne): biorytm estetyczny, świadomości, duchowy,
  • biorytmiczne wtórne (nieregularne): biorytm mądrości, władczy, pasji,
  • biorytmiczne dodatkowe (nieregularne): biorytm dostrzegania, psychiczny, sukcesu.

Każdy z wyżej wymienionych biorytmów może wskazywać na fazę dodatnią lub ujemną. Pierwszy z wymienionych wyników prezentuje najkorzystniejszy stan dla człowieka. Wskazuje, że w danym okresie organizm ludzki jest najlepiej przystosowany do wykonywania jakichś funkcji życiowych, np. jeśli biorytm intelektualny, znajduje się w fazie dodatniej, oznacza to, że w określonym czasie z łatwością przychodzi praca umysłowa. Natomiast faza ujemna wskazuje na okres pasywności. Jeśli wynik biorytmu emocjonalnego znajduje się poniżej zera oznacza to, że w danym okresie człowiek ma złe samopoczucie i jest drażliwy.

Jak obliczyć biorytm?

Własny rytm biologiczny można obliczyć samodzielnie, mnożąc swój wiek przez 365, dodając do tego liczbę lat przestępnych, które miały miejsce w ciągu życia. Następnie do wyniku należy dodać liczbę dni, które minęły od ostatnich urodzin. W zależności od tego, czy chce się uzyskać dane na temat rytmu fizycznego, emocjonalnego czy intelektualnego, uzyskany wynik należy podzielić kolejno przez: 23, 28 lub 33. Jednakże najłatwiejszym sposobem na obliczenie biorytmu jest skorzystanie z internetowych kalkulatorów. Wymagają one podania swojej daty urodzenia.

Author:

Share This Post On
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak działają tabletki poronne?

Tabletki poronne, czyli „tabletki po” mają za zadanie zapobiec zagnieżdżeniu się zarodka w macicy. W Polsce są dostępne dwa rodzaje...

Zamknij