Co to jest koronarografia?

Koronarografia to badanie, które określa budowę tętnic. Stosuje się je w przypadku podejrzenia zawału serca, dławicy piersiowej, nadciśnienie tętnicze, zatrzymanie krążenia czy problemu z zastawką serca. Badanie trwa od 30 do 90 min. Koronarografia jest wykonywana przy wsparciu EKG i RTG, a w celu zgłębienia informacji o tętnicy stosuje się też ultrasonografię.

Koronarografia – ile trwa?

Koronarografia to inwazyjne badanie, którego celem jest poznanie budowy tętnic wieńcowych oraz ocena zwężeń, które mogą być skutkiem miażdżycy. Jeśli bowiem tętnice są zwężone, może dojść do niedokrwienia serca i śmierci. Sama koronarografia trwa od 30 min do 90 min, lecz po badaniu pacjent musi leżeć na plecach przez kilkanaście godzin, do czasu zagojenia się tętnicy.

Jak wygląda koronarografia?

Koronarografia jest wykonywana na sali operacyjnej. Przy punktowym znieczuleniu, lekarz nakłuwa tętnicę wzdłuż nadgarstka i wprowadza cewnik (giętka rurka, pusta w środku). Specjalista kieruje narzędzie przez aortę, aż do mięśnia sercowego. Całe badanie jest kontrolowane prześwietleniem RTG. Kiedy cewnik jest doprowadzony do okolic mięśnia sercowego, podaje się środek cieniujący. Proces rozlewania się płynu po tętnicach jest rejestrowany w postaci filmu, który nazywa się angiogram. Analiza tego stanu pozwala określić zwężenie tętnic powstałe w wyniku choroby lub wrodzone anomalie. Całe badanie jest monitorowane zapisem EKG oraz pomiarem ciśnienia w tętnicach. Po zarejestrowaniu filmu, cewnik jest delikatnie wyciągany. Gdy badanie nie przynosi pożądanych rezultatów, należy poszerzyć je o ultrasonografię wewnątrzwieńcową oraz podanie środków farmakologicznych, które określają skłonność do kurczenia się tętnicy wieńcowej.

Wskazania do koronarografii

Koronarografia wykonuje się głównie w zmianach niedokrwiennych serca. Pozostałe wskazania do badania to:
• rozpoznanie dławicy piersiowej,
• zawał serca,
• wada zastawkowa,
• niewydolność serca,
• tętniak aorty,
• zatrzymanie krążenia.

Author: Redaktor Naczelny

Share This Post On
Przeczytaj poprzedni wpis:
Coca-Cola odwiedzi polskie miasta

  Warto znaleźć czas na przygotowany wspólnie z domownikami wartościowy posiłek i niespieszne posiedzenie przy stole w trakcie jedzenia i...

Zamknij