Faktoring sprzyja płynności finansowej przedsiębiorstwa i pomaga uchronić się przed nieterminowymi kontrahentami.

Faktoring zdobywa coraz większą popularność, a jedną z chętniej zlecanych usług jest faktoring eksportowy. Ten rodzaj usługi faktoringowej jest oferowany przez największych faktorów na rynku. Umożliwia pozyskanie cennego partnera w biznesie. Faktoring eksportowy zapewnia również weryfikację kontrahentów na zagranicznych rynkach.

 

Co daje faktoring?

Faktoring to popularna usługa finansowa, której głównym założeniem jest finansowanie faktur z odroczonym terminem płatności. Finansowanie sprzedaży może dotyczyć dowolnych produktów oraz usług i nie ma znaczenia, jak długi jest termin płatności faktury. W procesie faktoringu występują 3 podmioty: faktorant (firma korzystająca z usług faktoringowych), faktor (firma realizująca usługi faktoringowe), a także kontrahent (nabywca towarów lub usług oferowanych przez faktoranta). Faktoring eksportowy bazuje na założeniach klasycznego faktoringu, a cała usługa jest sprofilowana pod kątem potrzeb firm, które planują ekspansję na rynki zagraniczne.

 

Proces faktoringu przebiega w kilku etapach. Aby można było mówić o faktoringu, przede wszystkim musi dojść do sprzedaży dowolnych dóbr z odroczonym terminem płatności (czas zapłaty nie jest istotny). Następnie faktorant musi przekazać kopię faktury swojemu faktorowi, który analizuje dokument sprzedaży. W przypadku najlepszych faktorów na rynku proces ten trwa nie dłużej niż 24 godziny, choć jego ostateczny termin jest uzależniony od wielu czynników.

 

Po analizie dokumentu sprzedaży faktor wypłaca faktorantowi zaliczkę, która jednorazowo może wynieść nawet 90 procent wartości sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Środki pozyskane w ten sposób faktorant może przeznaczyć na dowolny cel (spłacić zobowiązania względem pracowników, leasingodawców, Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Wypłata pozostałej części faktury, pomniejszonej o prowizję faktora, następuje w dniu płatności

 

Faktoring eksportowy ułatwia weryfikację kontrahentów

Poza procesem faktoringowym, usługa finansowa w postaci faktoringu eksportowego jest poszerzona o wiele dodatkowych czynności, które są istotne dla firmy zamierzającej wejść na zagraniczny rynek lub poszukującej kolejnych zagranicznych klientów. W ramach faktoringu eksportowego faktorzy mogą dokonać weryfikacji potencjalnych kontrahentów przed realizacją pierwszych transakcji.

 

Proces weryfikacji dla wielu firm jest niemożliwy, a w ramach faktoringu eksportowego faktorzy wyręczają swoich faktorantów, co wpływa na wzrost bezpieczeństwa prowadzenia działalności eksportowej.

 

Warto wiedzieć, że w ramach faktoringu eksportowego finansowanie działalności jest dostosowane do poziom sprzedaży. Faktoranci mogą liczyć również na dodatkowe usługi, takie jak profesjonalną kontrolę płynności finansowej, wsparcie w obszarze wiedzy o lokalnych rynkach czy kompleksowe monitorowanie należności. Zwłaszcza ta ostatnia usługa, w kontekście działalności na rynkach zagranicznych, może poważnie obciążać zasoby danej firmy. Dzięki faktoringowi eksportowemu przedsiębiorstwo może skupiać się na rozwoju firmy.

Author: Redaktor Naczelny

Share This Post On
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wady zgryzu u dzieci – przyczyny i leczenie

Wady zgryzu u dzieci są częstym problemem. Szacuje się, że dotyczą nawet 80% populacji w wieku od 7 do 18...

Zamknij