Jak aktywnie uczestniczyć w lokalnej społeczności?

Jakość życia w gminie uzależniona jest nie tylko od samorządowców, ale także od zaangażowania lokalnej społeczności. Ważna jest umiejętność pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych i aktywne uczestniczenie w ich wydatkowaniu. Innowacyjnym pomysłem na aktywizację społeczności, żyjącej w jednej gminie jest tworzenie wsi tematycznych, a także pomoc ubogim i wykluczonym.

Aktywne uczestniczenie w lokalnej społeczności określane jest mianem partycypacji obywatelskiej, która niesie wiele korzyści zarówno dla obywateli, jak i instytucji państwa. Dzięki działalności ludzi, żyjących w jednej gminie, możliwe jest lepsze wyartykułowanie realnych problemów i potrzeb społeczeństwa.

Zaangażowanie mieszkańców w podejmowanie decyzji publicznych

Politycy samorządowi, o których wiele pisze się m.in. na Salon24, powinni wsłuchiwać się w głos ludzi, żyjących w danej gminie, powiecie czy województwie. Współuczestnictwo lokalnej społeczności w podejmowaniu ważnych decyzji publicznych jest podstawą w efektywnym prowadzeniu polityki na szczeblu samorządowym. Wśród podstawowych form partycypacji obywatelskiej, można wskazać na:

  • wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń,
  • konsultacje społeczne,
  • udział w realizacji decyzji publicznych.

Zaangażowanie mieszkańców gminy, powiatu czy województwa powinno dotyczyć ważnych decyzji, np. budowy nowej drogi, zlikwidowania targowiska, wycinki drzew w lasach państwowych, itp.

Projekty unijne a aktywizacja społeczności lokalnej

W wielu polskich gminach realizowane są projekty, które mają na celu aktywizację społeczności lokalnej. Większość z nich realizowana jest ze środków unijnych przy nieznacznym udziale finansowym jednostek samorządowych. W ramach tych projektów organizowane są, m.in. lekcje języków obcych, warsztaty rękodzieła i lekcje gotowania. Z punktu widzenia rozwoju gminy ważny jest również wkład w podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu. Dobrym przykładem jest wskrzeszanie dawnych tradycji, np. flisackich czy serowarskich.

Pomoc ubogim i wykluczonym

Aktywizacja lokalnej społeczności powinna polegać również na pomocy ubogim i wykluczonym. Dotyczy to, np. mieszkań socjalnych, tworzenia infrastruktury przyjaznej dla osób niepełnosprawnych, a także pomocy w wypełnianiu wniosków.

Author:

Share This Post On
Przeczytaj poprzedni wpis:
Soczewki kontaktowe sferyczne a szkła okularowe asferyczne

Soczewki kontaktowe oraz tradycyjne okulary korekcyjne to najpopularniejsze metody korekcji różnych wad wzroku. Szkła sferyczne przeznaczone są do leczenia krótko-...

Zamknij