Kiedy praca zawodowa grozi obniżeniem płodności u mężczyzn?

Badacze donoszą, że problem obniżonej płodności dotyka równie często mężczyzn co kobiety. Czynnikiem, jaki w znaczącym sposób wpływa na jakość męskiego nasienia są warunki pracy. Rozpoznanie niepłodności u mężczyzn opiera się w duży stopniu na badaniu nasienia.

 

Duży wpływ na zaburzenia męskiej płodności mają warunki wykonywanej pracy. Negatywnie na jakość nasienia działają wysoka temperatura, długotrwałe przyjmowanie pozycji siedzącej, promieniowanie czy narażenia na działanie substancji szkodliwych, takich jak metale ciężkie czy pestycydy. Podstawowym krokiem w analizie płodności u mężczyzn jest badanie nasienia, które ocenia przede wszystkim liczbę, jakość i aktywność plemników.

Jakie warunki pracy grożą obniżeniem męskiej płodności?

        Powszechnie wiadomo, że niektóre warunki pracy w sposób negatywny oddziałują na jakość męskiego nasienia. Dlatego też mężczyźni w wieku rozrodczym, u których istnieje ryzyko problemów z płodnością na skutek podejmowanej aktywności zawodowej, powinni skorzystać z badania nasienia. Istnieje wiele klinik leczenia niepłodności, gdzie wykonują badanie nasienia w Warszawie, a także i innych miastach w Polsce. Koszt takiego badania wynosi 180-350 zł, w zależności od stopnia jego zaawansowania.

W sposób negatywny na spermatogenezę wpływa obecność metali ciężkich, takich jak ołów, kadm czy rtęć oraz pestycydów w środowisku pracy. Niezwykle ważna dla jakości nasienia jest także temperatura. Mężczyźni powinni unikać pracy, w której istnieje ryzyko nadmiernego nagrzewania jąder, np. w hucie. Warto też ograniczyć gorące kąpiele i korzystanie z sauny. Zaburzeniu prawidłowej spermatogenezy sprzyja temperatura przekraczająca 36,6◦C. Szkodliwe działanie na męską płodność ma długotrwałe przyjmowanie siedzącej pozycji. Stąd też przedstawiciele zawodów, takich jak kierowca, informatyk czy programista, w sposób szczególny narażeni są na problemy z płodnością. Nie bez znaczenia na jakość nasienia ma działanie promieniowania oraz noszenie przylegających do ciała w okolicy krocza uniformów, co powoduje ucisk i podwyższenie temperatury jąder. Ponadto ryzyko problemów z płodnością podnoszą czynniki o charakterze psychicznym związane z pracą. Duże znaczenie ma stres zawodowy, odpowiedzialność wynikająca z powierzonych obowiązków, nadmiar pracy, konieczność sprostania wysokim wymaganiom, przemęczenie i praca w systemie zmianowym. Wymienione czynniki hamują aktywność enzymów, które odpowiedzialne są za powstawanie i dojrzewanie plemników.

Koszt zapłodnienia pozaustrojowego

Dla wielu par zapłodnienie pozaustrojowe bywa jedyną szansą na posiadanie potomstwa. Przystąpienie do leczenia wymaga analizy płodności obu partnerów. To ile kosztuje in vitro uzależnione jest od wielu czynników. Średni koszt tej metody leczenia niepłodności wynosi około 8000 zł.

Author: Redaktor Naczelny

Share This Post On
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dlaczego artyści rezygnują z Opola?

Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu cieszy się długoletnią tradycją i mianem jednej z najbardziej prestiżowych imprez muzycznych w Polsce. Organizowany...

Zamknij