Motywacja pracownicza a praca tymczasowa

Motywacja pracowników ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia szefostwa oraz całej organizacji. Okazuje się, że zmotywowani podwładni są bardziej efektywni, zadowoleni z wykonywanych obowiązków i otwarci na nowe wyzwania. 

Jak motywować pracowników tymczasowych?

Najbardziej charakterystyczną cechą pracy tymczasowej jest trójstronność, która wiąże się z tym, że pracownik odpowiada nie tylko przed swoim szefem w miejscu zatrudnienia, ale także przed osobami z agencji. Właśnie dlatego tematyka motywacji takich pracowników ma spore znaczenie. Agencja pracy tymczasowej zwykle dba nie tylko o znalezienie podwładnych, ale także o ich późniejsze zadowolenie z pracy. Ogromne znaczenie ma regularne badanie satysfakcji z pracy w tej grupie podwładnych. Dzięki temu można sprawdzić, czego brakuje pracownikom, a co chcieliby zmienić. Dodatkowo motywację budować można zarówno poprzez zwiększanie wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych, jak i poprzez docenianie podwładnych, awanse, szkolenia oraz zachęcanie ich do rozwoju zawodowego. Dotychczasowe wyniki badań wykazały, że osoby, które pracują na podstawie umów tymczasowych, są tak samo skoncentrowane na swoich zadaniach, i działają tak samo efektywnie, jak osoby zatrudnione na podstawie zwykłych umów o pracę. Czasami motywacją pracowników tymczasowych może być zdobycie stałego zatrudnienia w danej firmie. W ten sposób podwładni starają się o to, aby zdobyć uznanie managerów z firmy oraz szefostwa z agencji. Warto także zaznaczyć, że pracownicy tymczasowi zwykle silnie utożsamiają się ze swoją firmą i wykonują swoje obowiązki bardzo rzetelnie. 

Dlaczego motywacja pracownicza jest taka ważna?

Można uznać, że motywacja pracownicza jest jednym z najważniejszych elementów, które wpływają na efektywność i sposób działania podwładnych. Kolejną kwestią jest niższa rotacja i mniej nieobecności pracowników. Dzięki temu firma może liczyć na wyższe wyniki finansowe oraz większe zadowolenie personelu. Warto zaznaczyć, że materialne motywowanie pracowników wiąże się ze sporymi kosztami ze strony firmy. Konieczne jest podniesienie pensji, stworzenie systemu premiowego, oraz dodanie bonusów płacowych. Z drugiej strony możliwe jest przygotowanie systemu motywacyjnego, w którym podwładni będą zdobywać pochwały, a także zwiększać swoją samoocenę. Niektórzy pracodawcy decydują się na motywowanie negatywne, czyli system kar oraz nagród. Uznaje się, że takie zachowanie było odpowiednie jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, ponieważ podwładni mogą wtedy przejawiać strach, lęk oraz brak kontroli. W przypadku pracowników tymczasowych bardzo ważne jest, aby te osoby były traktowane tak samo jak podwładni pracujący na stałe w danej firmie. Dzięki temu nie pojawiają się nierówności oraz poczucie niesprawiedliwości, a wszyscy pracownicy są doceniani. Spore znaczenie mają także satysfakcjonujące systemy motywacyjne, oddziałujące na motywację wewnętrzną i zewnętrzną.

Author: Redaktor Naczelny

Share This Post On
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zalety telefonu na kartę

Telefon prepaid, czyli „na kartę”, to najlepszy sposób na maksymalną kontrolę nad finansami. W każdej chwili można również zmienić operatora...

Zamknij