Normy społeczne – czym są i jak można je klasyfikować?

Niezwykle często można usłyszeć, że pewne zjawiska czy nawet regulacje prawne oparte są o normy społeczne. Jednak nie wszyscy do końca wiedzą, czym są te normy i jak się je powinno właściwie definiować. Jest to o tyle trudne, że w zasadzie nie ma jednoznacznej definicji normy społecznej, co utrudnia ich klasyfikowanie.

 

Kiedy używa się pojęcia normy społecznej

 

Pojęcie normy społecznej jest niezwykle szerokie, obejmuje bowiem wiele zjawisk. To, w jakim kontekście jest ono używane zależy także w dużej mierze od tego, o jakiej sytuacji mowa. Najprościej można powiedzieć, że jest to szereg określonych zachowań, które w danej społeczności przyjęto za prawidłowe. Niektóre z tak zwanych norm społecznych mogą pełnić dość istotną rolę i być wyznacznikiem wielu działań społeczeństwa.

 

Jak dzieli się normy społeczne

 

Pomimo problemów z dokładnym definiowaniem norm społecznych, można je podzielić na kilka najważniejszych kategorii. Jedną z najbardziej znanych i chyba najbardziej czytelnych są normy prawne. Mowa tutaj o kodeksach czy innego rodzaju przepisach, gdzie dokładnie określa się zachowania lub też kary za niewłaściwe zachowania. Fakt, że normy prawne istnieją w społeczeństwie jest dowodem na to, że są one przez nie uznawane za odpowiednie. Normy prawne zaliczane są do norm formalnych, czyli takich które są spisane i mają postać dokumentów lub przepisów. Normy, które funkcjonują w przekazie ustnym i nie są uwiecznione w takiej postaci nazywa się normami nieformalnymi. Kolejną kategorią są normy religijne, czyli takie które wyznacza religia. W naszym kraju główną religią jest chrześcijaństwo, które wyznaje zasadę aby nie krzywdzić innych osób, nie zabijać, nie kraść i wiele innych. Te zasady chrześcijaństwa stały się normami religijnymi, które w bardzo dużym stopniu wpłynęły także na wiele innych norm. Normy społeczne to chyba najszersza grupa, są to bowiem zachowania które przyjęte są w danym społeczeństwie, jednakże nie są nigdzie zapisane i utrwalone. Należą do nich takie zachowania jak na przykład ustępowanie kobietom pierwszeństwa w drzwiach czy miejsca w autobusie. Należy jednak pamiętać, iż każde społeczeństwo ma własny system norm społecznych, które mogą się od siebie diametralnie różnić.

 

Author:

Share This Post On
Przeczytaj poprzedni wpis:
Najlepsze urządzenia do mierzenia poziomu cukru w organizmie

Choroba, jaką jest cukrzyca, niesie ze sobą potrzebę częstego sprawdzania poziomu cukru we krwi. Pomiaru takiego można dokonać na kilka...

Zamknij