Rodzaje niepełnosprawności ruchowej

Niepełnosprawność ruchowa powoduje ograniczenie w poruszaniu się i funkcjonowaniu. Światowa Organizacja Zdrowia wyróżnia takie rodzaje niepełnosprawności, jak: uszkodzenia w strukturze ruchu, zaburzenia czynności motorycznych oraz deformacje narządów ruchu.

Czym jest niepełnosprawność ruchowa

Niepełnosprawność ruchowa oznacza dysfunkcję narządu ruchu, która ogranicza sprawność w obrębie rąk, nóg bądź kręgosłupa. Niepełnosprawni fizycznie zazwyczaj nie mają problemu z podejmowaniem decyzji i logicznym myśleniem. Ich funkcjonowanie jest ograniczone w zależności od stopnia uszkodzenia narządów. Życie osób niepełnosprawnych ułatwiają m.in. sprzęty, takie jak pionizator, wózek oraz schodołaz (służący do transportu osób na wózkach inwalidzkich po schodach). Informacje o dofinansowaniu na te urządzenia mogą uzyskać w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Uszkodzenia narządu ruchu – podział

Światowa Organizacja Ruchu (WHO) podzieliła niepełnosprawności ruchowe na trzy grupy:

  • uskodzenia i braki w anatomicznej strukturze ruchu – mogą być spowodowane amputacją bądź urazem narządu; obejmują one uszkodzenie mięśni i kończyn; mają różny zakres i dotyczą jednej, dwóch, trzech lub nawet czterech kończyn;
  • zaburzenia czynności motorycznych – bywają wywołane zaburzeniami neurologicznymi, np. dziecięcym porażeniem mózgowym lub udarem mózgu bądź uszkodzeniem rdzenia kręgowego; w tym przypadku narząd ruchu jest nieuszkodzony lub nieznacznie zmieniony pod względem anatomicznym; zaburzenie czynności motorycznych może objawiać się niedowładem (częściowym uniemożliwieniem poruszania się, zmniejszeniem sprawności i poprawności wykonywania poszczególnych ruchów, ich spowolnieniem bądź osłabieniem ich siły) lub też porażeniem (całkowitym uniemożliwieniem wykonywania ruchów, zwanym też bezwładem lub paraliżem);
  • deformacje narządów ruchu – są spowodowane uszkodzeniami lub nieprawidłowościami w anatomicznej budowie narządów ruchu bądź ich poszczególnych elementów; zazwyczaj są skutkiem występowania wad wrodzonych lub chorób kości oraz mięśni; objawy deformacji to m.in. dodatkowy element narządu ruchu lub całkowity jego brak, nieprawidłowy kształt konkretnej kończyny bądź innej składowej układu kostnego bądź mięśniowego, deformacje takie jak zanik mięśni, zesztywnienie stawów lub kręgosłupa.

Author: Redaktor Naczelny

Share This Post On
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak żyć po zawale serca?

Po zawale należy stosować leki zapisane przez lekarza i nie rezygnować samodzielnie z ich przyjmowania. Istotna jest prawidłowa dieta i...

Zamknij