Rodzina dysfunkcyjna w dorosłym życiu członka rodziny

Rodzina to podstawowa jednostka społeczna, która odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka. Jak twierdzą psychologowie, funkcja rodziny w kształtowaniu i rozwoju jednostki odgrywa jedną z wiodących, wśród czynników determinujących kształt człowieka. Choćby z tego powodu, rodzice powinni uświadomić sobie odpowiedzialność wynikająca ze spoczywających na nich zadań i obowiązków.

 

Relacje z rodziną w dzieciństwie.

 

Bez wątpliwości, w dzieciństwie jesteśmy zależni od rodziców i to od nich zależy najwięcej. Rodzice przejmują odpowiedzialność za kształt relacji z własnym dzieckiem. Jeśli sytuacja wygląda odwrotnie, świadczy to o problemach rodziny i odwróceniu ról, co często ma miejsce w rodzinach z problemem alkoholowym. Jedno z rodziców, pijące, ze względu na swoje uzależnienie nie jest w stanie przyjąć spoczywających na nim obowiązków, co automatycznie przejmuje któreś z dzieci, zabierając sobie mimo woli dzieciństwo i przyczyniając się do problemów w przyszłości. Całkowitą winę ponosi w takiej sytuacji człowiek dorosły.

 

Relacje z rodziną.

 

Marzeniem każdego jest dorastanie w kochającej, wspierającej rodzinie, która wyposaża młodego dorosłego w szereg narzędzi ułatwiających start w samodzielne życie. Niestety rodzin takich jest mało,a relacje rodzinne naprawdę bywają skomplikowane. Dzieci dorastające w dysfunkcyjnym domu, mają dużo problemów w życiu dorosłym. Tak jak wcześniej wspomniano, mogą to być relacje z rodzicem alkoholikiem, ale też rodzicem z chorobą psychiczną, rodzicem narcyzem, rodzicem nieobecnym, a nawet rodzicem dopuszczającym się maltretowania fizycznego czy psychicznego. Wszystkie tego rodzaju dysfunkcje utrudniają samodzielne funkcjonowanie, ale też komplikują relacje z rodziną w dorosłym życiu, ponieważ trudno utrzymywać stosunki z najbliższymi po doznaniu krzywd.

 

Relacje z rodziną w dorosłym życiu.

 

Jak utrzymywać relacje z rodziną, która wykazywała szereg dysfunkcyjnych cech w dzieciństwie, dalej takie posiada, a my jesteśmy ich świadomi? Warto próbować utrzymać relację,ale asertywnie zwracać uwagę na kwestię, które nam się nie podobają, naruszają nasze granice itp. Jeśli kontakt jest zbyt bolesny, alternatywą jest zerwanie więzi, która mimo trudności, może być czasami jedynym wyjściem.

 

Author:

Share This Post On
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ile kosztują soczewki kontaktowe?

Soczewki korekcyjne to wygodna metoda leczenia takich wad wzroku, jak: astygmatyzm, prezbiopia, daleko- i krótkowzroczność. Szkła kontaktowe należy dobierać w...

Zamknij