Specjalizacja lekarska po zmianach

Przed człowiekiem chcącym wykonywać zawód lekarza stoi bardzo długa droga, podczas której będzie on musiał dokonać wielu wyrzeczeń. Nie jest to łatwa droga. Na pewno obfituje w wysiłek, wiele trudnych momentów. Nie oferuje skrótów ani trasy szybkiego ruchu. Do wszystkiego trzeba dojść własną pracą. W końcu chodzi o leczenie innych.

Staż podyplomowy dla lekarzy – już nieobowiązkowy

 

Być lekarzem oznacza przyjąć pewną postawę – gotowości do pomagania innym. Trzeba też czuć się odpowiedzialnym za zdrowie innych, którzy już trafią pod naszą opiekę. Lekarz jest zobowiązany udzielić pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Musi wtedy odstawić na bok swoje sprawy i poświęcić się ratowaniu innych.

Nakreślony obraz pracy lekarza jest dość bolesny, ale prawdziwy. Być może z tego powodu wielu młodych ludzi, gdy dorasta, porzuca marzenia o leczeniu innych. Studia medyczne nie należą do lekkich i łatwych. Niektórzy powiedzą, że także do przyjemnych. Na pewno dają sporo satysfakcji tym, którzy rzeczywiście są gotowi podjąć trud uzyskania dyplomu.

Jak zostać lekarzem? Trzeba dostać się na studia medyczne, które trwają sześć lat (pięć na kierunku lekarsko-dentystycznym). Od dwóch lat nie obowiązuje już wymóg odbycia rocznego stażu podyplomowego. Praktyczna nauka udzielania świadczeń zdrowotnych została włączona do programu VI (V – w przypadku dentystów) roku studiów.

Student może rozpocząć staż 1 października albo 1 marca roku następnego. Zanim jednak to nastąpi, żak musi już na piątym (czwartym) roku zdać wszystkie najważniejsze egzaminy końcowe przewidziane w programie studiów. Dawniej nauka na stażu odbywała się po ukończeniu nauki na uczelni i trwała 13 miesięcy (na kierunku dentystycznym – 12).

Ukończenie studiów nie oznacza jednak automatycznego uzyskania prawa do wykonywania zawodu. Absolwent medycyny, by móc samodzielnie prowadzić przypadek, czyli stawiać diagnozę i określać tok leczenia, wypisywać recepty, udzielać konsultacji, orzekać, musi zdać Lekarski Egzamin Końcowy (do niedawna nazywany Lekarskim Egzaminem Państwowym). Do uzyskania pozytywnego wyniku kandydat potrzebuje 56 proc. maksymalnej liczby punktów. W ciągu 30 dni od zdania egzaminu lekarz otrzymuje dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu.

Realizowana obecnie na ostatnim roku studiów medycznych specjalizacja lekarska odbywa się wedle systemu modułowego. Zdobywana wówczas wiedza zostanie podzielona na podstawową (treści uniwersalne dla danej specjalizacji oraz obowiązkowy kurs i egzamin z ratownictwa medycznego) i ściśle specjalistyczną.

Więcej informacji o tym, jak od 2011 r. wygląda specjalizacja lekarska, można zaczerpnąć z artykułu na stronie http://ksiegalekarza.pl/po-co-nam-lekarze-specjalisci.

Author:

Share This Post On
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak dbać o zdrowie?

Brak chorób i kalectwa – to jeden z wyznaczników zdrowia. Jednak stan ten obejmuje także fizyczny, umysłowy i społeczny dobrostan...

Zamknij