Walka ze smogiem – czy udało się coś zdziałać?

Zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się powietrza z dymem i spalinami, czyli smog, o którym jest głośno od kilku lat nadal wyniszcza nasze organizmy. W jego składzie znajdują się szkodliwe związki chemiczne, takie jak tlenek azotu oraz tlenki siarki, które dostając się do układu oddechowego przenikają do naszej krwi powodując liczne szkody. Ludzie są twórcami smogu, z którym teraz toczą bitwę. Powstają różne organizacje, politycy wydają nakazy i zakazy dotyczące emisji dymu z fabryk, likwidacja pieców węglowych, ale czy te działania przynoszą jakiś skutek?

Przyczyny powstawania smogu

Smog najczęściej powstaje w korzystnych warunkach terenowych (np. kotlinie), pogodowych (brak wiatru, duża wilgoć) i atmosferycznych (zjawisko inwersji powietrza – ciepłe powietrze unosi się nad zimnym). W takich miejscach smog „zawisa” nad daną miejscowością. Głównymi przyczynami odpowiedzialnymi za emisję szkodliwych substancji do atmosfery są:

  • palenie w piecach domowych
  • korzystanie z środków transportu
  • praca fabryk, zakładów przemysłowych i hut

Jak ludzie radzą sobie ze zwalczaniem smogu?

W zależności od kraju oraz jego podejścia do tematu skutki są mniej lub bardziej widoczne. Duży sukces w walce z zanieczyszczeniami powietrza odniosły Chiny. Od 2013 do 2018 roku udało się uzyskać spadek zanieczyszczeń w Pekinie już o 25%. Tę znaczącą poprawę jakości powietrza nastąpiła dzięki chińskiemu rządowi, który wprowadził kontrole produkcji w hutach stali i aluminium, stworzył Agencję Ochrony Powietrza, zlikwidował piece węglowe w domach, szpitalach i szkołach, nałożył również ogólnokrajową granicę zużycia węgla, która podzielona została pomiędzy chińskie prowincje.

Zaś Polska nadal boryka się ze smogiem lecz bez efektów. Trzydzieści sześć z pięćdziesięciu najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej należy właśnie do Polski. Na walkę ze smogiem rząd chce wydać 103 miliardów do 2029 roku. Powstał również program „Czyste Powietrze”, w którego ramach państwo zainwestuje w docieplenie budynków, wymianę stolarki, montaż kolektorów słonecznych, wymianę starych kotłów, instalacji fotowoltaicznych oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Te działania mają znacząco obniżyć stężenie zanieczyszczeń w powietrzu, ale jakie będą tego efekty – czas pokaże.

Author: Redaktor Naczelny

Share This Post On
Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy politycy uchronią środowisko ekologiczne?

W jakiej sytuacji jest dzisiejsze powietrze? Codziennie spalane są ogromne ilości śmieci, czyli powstaje duża, a nawet ogromna warstwa smogu....

Zamknij